Banyo - Việc Làm - Công ty BlackMilk Clothing tại Banyo, Brisbane tim thợ may máy

Công ty BlackMilk Clothing tại Banyo, Brisbane tim thợ may máy

Công ty BlackMilk Clothing tại Banyo, Brisbane tim thợ may máy công nghiệp có 2 nam kinh nghiệm, có thẻ bắt đầu ngay lam full time hoặc casual. Thích hợp chõ ai có kinh nghiệm làm Seaming và Overlocking. Kinh nghiệm về đồ co giãn là lợi thế. Chúng tôi có nhằn viên trong hãng giúp thông dịch nếu bạn khong biết tieng Anh!
Liên Hệ

Khu Vực: BANYO

Ngày Đăng: 16/10/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: KIM90

Lượt Xem: 231

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap