Brisbane - Việc Làm - Nhà hàng Chay Thiên Ân cần tuyển phụ bếp

Nhà hàng Chay Thiên Ân cần tuyển phụ bếp

Nhà hàng Chay Thiên Ân cần tuyển phụ bếp, làm thi Tư, thứ Năm, thứ Bảy & Chủ Nhật, từ 8am - 5pm. Lien lac sau 3pm.
Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 14/09/2020

Liên Hệ: 0430 139 413

Tên: KIM90

Lượt Xem: 106

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap